“Lejon Media är allt vi behöver”

— Therese, marknadschef Sonos